Tôi không ở, cần bán suất ngoại giao Tứ Hiệp Plaza, căn B1506, miễn trung gian