Gemek Premium mở bán đợt cuối nhiều ưu đãi T9/2017 nhận nhà. Ở trung tâm-giá vừa tầm